El primer congrés de, per i per als espectadors de teatre, que son art i part.

El Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre té com a objectiu convocar els espectadors perquè recuperin el seu protagonisme en la cadena de valor de les arts escèniques i replantegin el seu rol futur.

+60.000

visitants en la I edició

+600

inscrits en la I edició

+50

persones convidades

+25

països en la I edició

Diversitat

Tot projecte, acció artística o procés creatiu contemporani ha d’afectar-se de valors socials com l’equitat, la diversitat cultural i la inclusió social, la sostenibilitat mediambiental o el respecte i coneixement de les diferents llengües, costums i cultures.

Participació

La participació significa tenir un paper actiu i implicar-se en tots els diferents rols que es poden donar en qualsevol projecte d’arts escèniques, des de participar en el disseny dels propis projectes, la programació dels espais, en els processos creatius, en la difusió i la comunicació, o en el desenvolupament, la gestió i el finançament.

Transversalitat

Eliminar els límits en els rols, en els sectors, en les disciplines, dialogant amb altres àmbits, no només culturals, sinó també científics, socials, antropològics o filosòfics, incloent-hi temes tan importants actualment com la relació entre cultura i salut, turisme, educació, esport o la mediació cultural, per tal de compartir, comprendre i generar nous espais de diàleg.

Més de 50 espectadors convidats de 25 països, de tots els continents, es trobaran al I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre per intercanviar experiències internacionals remarcables que situen els espectadors teatrals a l’eix vertebrador de l’activitat teatral.

Alhora, el Congrés és obert a espectadors teatrals en general, gestors culturals, creadors i artistes, representants d’administracions públiques, investigadors, consultors, comunitat universitària i curiosos interessats en els públics i les arts escèniques.